Tiếng việt
Tin tức   Dự án
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng KYODO
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng BOURBON
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng DONA
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng FUJI
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng ECLAT - Giai đoạn 2
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng HOCK HIN
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc lắp dựng kết cấu thép cho dự án Rạp chiếu phim LOTTE
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng KSB
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng HARIKI
06-10-2015
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng YUWA Mở Rộng
20-08-2012
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng NARONG
20-08-2012
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng NITTO
12-12-2011
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng SÁNG TẠO
12-12-2011
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng E-TOP
12-12-2011
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng SOLTEC
12-12-2011
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng ALL WELLS - Giai đoạn 1
12-12-2011
Công ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã hoàn thành việc chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Nhà Xưởng LAN TRẦN - Giai đoạn 3
12-12-2011
Công Ty Cổ Phần Phượng Hoàng đã trúng thầu dự án Nhà máy dệt Eclat vào tháng 9/2008, với các thông tin về dự án như sau:
09-10-2008
Nhà xưởng ALLIANCE ONE APPAREL
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Alliance One Apparel (Thái Lan) VỊ TRÍ: Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 Khu B - KCN Giao Long – Bến Tre. DIỆN TÍCH MÁI: 20.000 m2
Nhà xưởng HẢI ĐỨC
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Hải Đức (Việt Nam) VỊ TRÍ: Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. DIỆN TÍCH MÁI: 3.000 m2
Nhà xưởng TÂN TÂN
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Tân Tân VỊ TRÍ: Bình Dương DIỆN TÍCH MÁI: 9.200 m2
Nhà xưởng LIÊN KẾ
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Liên Doanh KCN Việt Nam - Singapore VỊ TRÍ: KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương DIỆN TÍCH: 1.6 Ha KHU VỰC XÂY DỰNG: 8,000 m2 CHI PHÍ XÂY DỰNG: 900,000 USD
Nhà Xưởng NIKKISO
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Nikkiso (Nhật Bản) VỊ TRÍ: Khu Chế Xuất Tân Thuận, TP.HCM DIỆN TÍCH MÁI: 3.000 m2
Nhà xưởng ROYAL
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty ROYAL (Hàn Quốc) VỊ TRÍ: VSIP II, Bình Dương. DIỆN TÍCH MÁI: 9.720 m2
Nhà xưởng NEWTEX
08-10-2008
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty NEWTEX (Hàn Quốc) VỊ TRÍ: VSIP II, Bình Dương. DIỆN TÍCH MÁI: 10.260 m2
Nhà xưởng JEWEL PARK
08-10-2008
VỊ TRÍ: Trảng Bàng, Tây Ninh. DIỆN TÍCH MÁI: 3.000 m2
Nhà máy HOTTA (Việt Nam)
02-03-2009
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty HOTTA (Việt Nam) VỊ TRÍ: KCN Bàu Bàng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Nhà máy dệt ECLAT
02-03-2009
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty ECLAT FABRICS (Việt Nam) VỊ TRÍ: KCN Mỹ Xuân A2, Bà Rịa - Vũng Tàu. DIỆN TÍCH MÁI: 102.300 m2
CCL LABEL (Việt Nam)
10-06-2010
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty CCL LABEL (Việt Nam) VỊ TRÍ: Lô 11, VSIP II, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương DIỆN TÍCH MÁI: 2.975 m2
Nhà Xưởng L&L
10-06-2010
CHỦ ĐẦU TƯ: L&L Medical Technology (Đài Loan) VỊ TRÍ: Mỹ Phước II, Bình Dương DIỆN TÍCH MÁI: 12.000 m2
Nhà Xưởng THÁI SƠN
10-06-2010
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Thái Sơn VỊ TRÍ: KCN Trà Nóc II, Cần Thơ DIỆN TÍCH MÁI: 3.800 m2
Nhà Xưởng AN PHÚ
10-06-2010
VỊ TRÍ: Đồng Tháp DIỆN TÍCH MÁI: 15.600 m2
Nhà Xưởng SƠN TOA (Việt Nam)
29-09-2010
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Sơn TOA (Thái Lan) VỊ TRÍ: KCN Tân Đông Hiệp A, Bình Dương DIỆN TÍCH MÁI: 5.000 m2
Nhà Xưởng MITSUEI (Việt Nam)
29-09-2010
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty MITSUEI (Nhật Bản) VỊ TRÍ: KCN Trảng Bàng, Tây Ninh DIỆN TÍCH MÁI: 3.500 m2
Nhà xưởng ALLIANCE ONE APPAREL - Giai đoạn 2
29-09-2010
CHỦ ĐẦU TƯ : Công Ty Alliance One Apparel (Thái Lan) VỊ TRÍ : Lô B1, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 Khu B - KCN Giao Long – Bến Tre. DIỆN TÍCH MÁI : 20.000 m2
Nhà Xưởng ALLIANCE ONE APPAREL - Giai đoạn 4
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ : Công Ty Alliance One Apparel (Thái Lan) DIỆN TÍCH MÁI : 16.000 m2
Nhà Xưởng LAN TRẦN - Giai đoạn 3
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Lan Trần (Đài Loan) DIỆN TÍCH MÁI: 3.300 m2
Nhà Xưởng ALL WELLS - Giai đoạn 1
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty ALL WELLS (Đài Loan) Diện tích mái: 15.360 m2
Nhà Xưởng SOLTEC
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Soltec (Nhật Bản) DIỆN TÍCH MÁI: 4.800 m2
Nhà Xưởng E-TOP
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty E-Top (Đài Loan) DIỆN TÍCH MÁI: 12.300 m2
Nhà Xưởng SÁNG TẠO
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Sáng Tạo (Việt Nam) DIỆN TÍCH MÁI: 4.860 m2
Nhà Xưởng NITTO
12-12-2011
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Nitto (Japan) DIỆN TÍCH MÁI: 2.500 m2
Nhà xưởng YUWA Mở Rộng
07-03-2014
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty TNHH YUWA VỊ TRÍ: Bình Dương DIỆN TÍCH MÁI: 9.000 m2
Nhà xưởng NARONG
07-03-2014
CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty TNHH Công Nghiệp NR (Thailand) VỊ TRÍ: Trảng Bàng, Tây Ninh DIỆN TÍCH MÁI: 6.000 m2
Lot 37B - Linh Trung EPZ & Industrial Park III, Trang Bang Dist., Tay Ninh Province
Telephone : (84-66) 3898063 - 3898064  Fax : (84-66) 3898065
Email : phoenix@phoenixcorp.com.vn
Số người truy cập :624
Số người online :2